Архив тегов: женский клуб

Вечар паэзіі з Вікторыяй Смолка

Шукайце дар у дабрыні,
Адзіны, Божы, незвычайны…
А музыку – у цішыні…
А шчасця голас – у маўчанні…

                   Вікторыя Смолка

 

Лістападаўскія, апошнія восеньскія вечары, асветленыя першым снегам, уздымаюць настрой і нагадваюць усім, што ўжо блізяцца святы: Раство Хрыстова, Новы год…

Творчы вечар духоўнай паэзіі прайшоў у нашым праваслаўным жаночым клубе «Святліца». Усім прысутным ён падарыў сустрэчу з цудоўным чалавекам, надзеленым Божым дарам – Вікторыяй Смолкай, маладой паэтэсай, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Маладая дзяўчына з трапяткою, чыстай душою, адкрыта і проста дарыла ўсім прысутным сапраўдную музыку слова, якая, здавалася, празрыстым ручайком ліецца з яе вуснаў, сплятаючыся ў адзін прыгожы строй: паэзіі і прозы (прозай – пра асабістае жыццё і творчасць). І нездарма, як яна сама адзначае, што піша музыку сваёй душы. І гэта менавіта так. Яе вершы гучаць сапраўднымі музыкальнымі кампазіцыямі – песнямі на музыку расійскіх і беларускіх аўтараў.

А вершы Вікторыі Смолкі асаблівыя. Гэта адлюстраванне яе тонкай душы, гэта чысціня і светласць, гэта чароўнае гучанне роднай, беларускай мовы ў кожным паэтычным радку, у якіх раскрываецца любоў да жыцця, да Бога, да прыроды і людзей, да сбацькоў і Радзімы. Гэта вершы з глыбокімі пачуццямі і думкамі.

Усіх удзельнікаў сустрэчы вельмі ўразіла і кранула пранікнёнасць і шчырасць твораў маладой паэтэссы. Яе непаўторны талент – бачыць усё навокал зрокам свайго сэрца, напоўненага дабрынёй, малітоўнай удзячнасцю Богу за свой лёс, за тую любоў, што насычае душу промнямі цяпла і свету, за ўсё, што дапамагае ёй жыць і тварыць.

Вікторыя часам задае сабе пытанне: адкуль да яе прыходзяць вершы? І адказвае: «Яны прыходзяць да мяне з Нябёсаў». Яна аўтар паэтычных зборнікаў: «Зоркаму сэрцу», «Анёл-ахоўнік», яе вершы друкавалісь і друкуюцца ў перыядычных выданнях Беларусі, Расіі, у альманахах «На Нёманскай хвалі», «Маладосць», «Поэзия Мегаполиса» (Расія), у калектыўных зборах «Каложскі Благавест», у газеце «Літаратура і мастацтва», у «Православной газете» г. Курган (Расія) і іншых.  А сваім анёлам-ахоўнікам у паэзіі лічыць Максіма Багадановіча, з творчасццю якога сутыкнулася яшчэ ў школьныя гады. І першы свой верш на беларускай мове аўтарка прысвяціла вобразу маці паэта Марыі Апанасаўне.

Хутка праляцеў час нашай вечарыны. З вялікай удзячнасцю і добрым намерам новых сустрэч мы развітваліся з нашай дарагой госцяй, якая падарыла на памяць дзеткам нашай нядзельнай школы свае цудоўныя паштовачкі «З вершаняткавай дзюбкi» са сваімі невялікімі вершамі-пажаданнямі.

Шчырая падзяка табе, даражэнькая Вікторыя, ад усёй нашай «Святліцы». Жадаем Божай дапамогі на далейшы творчы шлях, ажыццяўлення ўсіх тваіх мар і добрых надзей!

Очередная духовно-образовательная встреча женского клуба

С большим вниманием и любовью мы прослушали на традиционной вечерней встрече православного женского клуба «Святлiца» нашу дорогую гостью: педагога, практикующего психолога, Наталью Шерле.

В теплой дружеской обстановке за чашечкой чая с угощениями мы провели вечер, обогащая и наполняя свои души знаниями, которые несомненно помогут нам выстоять в любой жизненной «ситуации». По словам самой Натальи, нет поводов для уныния, есть только жизненные ситуации, которые нам необходимо, собрав силы, решить. Подробнее

Творческий вечер “У Святліцы” с Людмилой Кебич

“А БО! Якая прыгажосць лягла навокал!

Гарыць апошняе лісцё

Пад кожным крокам.

Прыселі стомлена вятры

На клён вячысты….”

(Людзміла Кебіч “Восеньскае.”)

 

Творческий вечер “У Святліцы”.

Осень. Украшенная яркими красками природа дарит самое благодатное время для раздумий, для поисков в своей душе тепла и света, красоты и вдохновения.

И даже в туманном пологе долгих, осенних, сумеречных вечеров можно найти радость незабываемых встреч среди друзей и открыть своё сердце для творчества и вдохновения, воплощенном, например, “…у родным слове беларускай паэзіі”.

Вот такая встреча и прошла на прошедшей неделе в нашем женском православном клубе “Святліца”. Встреча с удивительно талантливым человеком, белорусской поэтессой, прозаиком, переводчицей, музыкальным педагогом – Людмилой Антоновной Кебич.

Людмила Антоновна Кебич – известная наша поэтесса, автор двадцати двух книг и многочисленных сборников стихов (в том числе и для детей), двух сборников песен, среди которых Гимн Гродненского ФК «Нёман», написанные в сотрудничестве с белорусскими композиторами. Председатель Гродненского областного отделения «Союза писателей Беларуси», дважды (2002, 2022 гг.) стала лауреатом премии имени А.И. Дубко Гродненского облисполкома «За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва» в номинации «Пісьменнік года», «Человек года Гродненщины в общественно-политической сфере за 2013 год», победитель республиканского литературного конкурса «Лучшее произведение 2009 года в номинации «Песенный жанр» за цикл песен «Слова признания» — «Золотой Купидон». Награждена медалью Франциска Скорины, нагрудным знаком: “За вклад в развитие культуры Беларуси”. В основном пишет на белорусском языке, но есть произведения и на русском, а также её переводы на польский. Самые значимые сборники поэзии: “Па музычных законах”, “Зялёная рутвіца”, “На беразе белай ракі”, “Ключы ад Неба” , “Фиолетовый дракоша”, “Светач мастацтва”, “Не пераможны колер охры”, “Бэзавы дом”. Является одним из главных редакторов литературного альманаха “На Нёманскай хвалі”.

Красота души, женское обаяние, простота и жизненная энергия – все эти качества гармонично сочетаются в этой женщине с духовностью и высокими нотами искусства: поэзии и музыки. И как сказала о себе сама Людмила Антоновна, что это две её музы, которые неотступно ведут её по жизни.

На протяжении всей встречи мы могли насладиться “меладычнасцю нашай роднай беларускай мовы і беларускай культуры…”, блистательным миром совершенства поэтического слова, миром радости и красоты творчества.

С большой теплотой и открытостью Людмила Антоновна делилась с нами воспоминаниями и яркими страницами своей жизни и творческой биографии: как появились её первые стихи ещё в детские школьные годы и печатались в газетах тех лет “Зорька” и “Піянер Беларусі”. А на такой незаурядный вопрос, часто задаваемый поэтам, как рождаются стихи? Людмила Антоновна ответила просто, что всё рождается от любви: “…у сваёй сям’і, да маці, таты, да родных мясцін, дзе бацькоўская хата, да прыроды, да сваёй Радзімы і родным людзям, сябрам – да ўсяго. І творчы настрой і вершы не народжваюцца – яны прыходзяць тады, калі душа гатова, але не ў сытым пакоі, а ў пастаянай працы над сабой, калі трэба прэадольваць нейкія перашкоды жыцця, можа нават скорбныя перажыванні і пачуцці.” Такое состояние души поэтессы отразилось в её сборнике духовной поэзии “Ключы ад Неба” (2005 г.) и многие стихи легли в основу музыкальных песенных композиций, написанных коллегами по колледжу искусств, а например: “Святы вечар” – можно услышать в исполнении ансамбля “Бяседа”. Людмила Антоновна и сама является исполнителем песен, написанных ею совместно со своим мужем Геннадием Кебич.

На наш вопрос: что значит для Вас музыка? Прозвучал ответ: “Галоўнае ў маём жыцці – паэзія, а што не занімае паэзія – занімае месца – музыка.”

Звучали из уст автора стихи, которые она посвятила своей семье, трём своим детям и четверым внукам, которые задают ей тон и настроение для творческой волны. Каждому по книге!

Много красивых, поэтических строк прозвучало для нас в этот вечер от нашей гостьи, знакомству с которой все были очень рады.

А весь наш поэтический вечер был заполнен и проходил на фоне нежных мелодий композиторов-классиков: Шопена, Поля де Сенневиля, Viruma, которые с любовью были подобраны участницей нашего клуба, музыкальным педагогом Натальей Тратниковой и в её исполнении мы с большим удовольствием услышали песенную композицию, написанную протоиерем А. Старостенко, “Осень”, которая благозвучно украсила программу вечера.

На такой высокой ноте завершилась очередная встреча в нашем клубе “Святліца”.


Встреча нашего женского клуба

Осенним вечером 26 октября состоялось замечательное событие для женщин нашего прихода: прошла первая встреча женского православного клуба «Святлiца». На которой были представлены интересные факты из истории Церкви о женщинах — диакониссах (в переводе с древнегреческого — служительница). Ещё апостол Павел в своем послании к Римлянам писал: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, служительница Церкви Кенхретской… ибо она…была помощницей многим и мне самому» ( Рим. 6,1-2).

Подробнее